Aktiviteter

Onsdag d. 31/1-2024 kl. 19

*Generalforsamling på Rosengården kl 19.00*  

Sportsfiskerforeningen KALØVIG indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

 

Generalforsamling afholdes i klublokalet i kælderen på Rosengården.

I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

Karsten Forsmand

 

 1. Bestyrelsens beretning for år 2023

 

Hermed følger bestyrelsen beretning, udfærdiget af formanden.

Endnu et år er gået og det har på mange måder været et år ligesom de sidste par år.

Vi har været inviteret til gule ærter og sæsonpremiere i kanalerne af Grenaa, været inviteret til fællesture / arrangementer af Rønde og selv afholdt klubmesterskab.

Til trods for at vi ikke er mange medlemmer tilbage besluttede vi på sidste generalforsamling at holde foreningen kørende. Det betyder også at vi har beholdt vores klubaftener og der har været nogenlunde samme tilslutning som tidligere. Dog svingene gang til gang. I starten af 23 lavede vi vores ”største” investering i flere år da vi indkøbte udstyr til airbrushing. Derudover er klubaftenerne gået med gode historier og oprydning i diverse fiskekasser.

Det årlige Djurslands mesterskab i  Put and Take er blevet aflyst. Dette skyldes at Rønde ikke længere vil deltage og derfor er dette midlertidigt sat i bero.

Det betyder at der kun har været et officielt arrangement i klubben i år og det var klubmesterskabet i Put and Take. Klubbens forsvarende mester og i øvrigt klare favorit til at genvinde mesterskabet – Claus – stod for arrangementet som i år blev afholdt en halvkold formiddag i Kærshovedgård Put and Take. 5 medlemmer var mødt op og der var kun én der fangede noget. Meget overraskende var det Lars Johan der fangede 3 stk. – hvor den største vejede 2.3 kilo. Lars Johan har nu fornøjelsen at planlægge dette års mesterskab.

Udover dette har medlemmer af foreningen skrevet på facebook når de tog på ture hvor andre måtte komme med eller kommet med fangstrapporter fra andre ture.

I 2024 forventes noget ala det samme niveau med mindre der er nogen der melder sig til at arrangere noget. Så sig endelig til – meld ud på facebook eller skriv til Lars Johan eller mig hvis i vil have noget på hjemmesiden.

Mit eget personlige mål er flere kystture i 2024 end 2023 – hvilket ikke burde være svært da jeg slet ikke var afsted i 2023 😊 GODKENDT

 

 

 1. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2023

GODKENDT

 1. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2024

Fortsætter uændret

 1. Behandling af indkomne skriftlige forslag

Ingen

 1. Bestyrelsesvalg:
 2. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. 

Steffen Arnbo Nielsen genvalgt

 1. valg af 3 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.


    På valg er: Ivar Sørensen, Jan Rasmussen og Karsten Forsmann

    Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

    På valg er: 2 nye skal vælges! .

Ivar Sørensen genvalgt Jan Rasmussen genvalgt Karsten forsmand genvalgt

 1. valg af revisor (for 2 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen.

 Steffen Arnbo Nielsen genvalgt

 1. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er Uffe Baun.

 Uffe Baun genvalgt

 1. Ørredfonden ved Ivar Sørensen

 

 

 1. Eventuelt

Steffen vil søge Syddjurs kommune om strandrensning

KLUBAFTEN


Så er det blevet efterår og tid til at vores klubaftener starter igen.

De afholdes hver 14. dag startende i uge 43. De afholdes i kælderen under Rosengården i Hornslet. Vi starter kl. 19.00. Der er stadig mulighed for at producere fiskegrej og fortælle gode historier.


Dator for klubaften:

25. oktober

8. november

22. november

6. december

20.  december (juleafslutning hvis der er opbakning til det)Generalforsamling 30-01-2023


Sportsfiskerforeningen KALØVIG indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamling afholdes i klub lokalet i kælderen på Rosengården.

I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for år 2021

Bestyrelsens beretning for 2022

Kære alle

Hermed følger bestyrelsens beretning, udfærdiget af formanden.

Endnu et år er gået og endnu et år uden de store arrangementer i klubben. Bestyrelsen besøgte Rønde og omegns sportsfiskerforening i deres lokaler og tog en snak om muligheden for at styrke samarbejdet mellem de to klubber.

Vi blev enige om at invitere hinandens medlemmer til fælles arrangementer. Jeg tror ikke mange har deltaget men jeg deltog da Dansk Sportsfiskerforbund var på besøg og fortalte om forbundet. Bestyrelsen vil tage kontakt til Rønde og høre om vi kan gøre noget liggende igen i år.

Claus arrangeret en tur til Engholmen Put and Take og første heat af klubmesterskabet i put and take.

Der blev kun fanget to fisk. Heidi bak fangede den største fisk og Lars fangede den mindste men blev en flot nummer to. Der blev vist aldrig et heat nummer to.

Af faste arrangementer så var der også Djurslands mesterskaberne og her vandt Grenaa det hele. De var de eneste der fangede noget of ryddede derfor alle præmier.

Derudover har der været en række ture hvor medlemmer har skrevet i vores Facebook-gruppe at de tog afsted og hvis nogen ville med så var man velkommen.

Ture, arrangementer m.m. er efterhånden styret af klubbens størrelse og den enkeltes aktivitet. Dette har til dels fungeret i år og afhængig af aftens drøftelser kan vi se om det skal fortsætte eller om vi skal få nogle ture arrangeret.

Der udover er foreningen blevet kontaktet af ØLF i forhold til fiskeekspressen som nu formodentligt overdraget til AROS, hvilket vi som forening ikke havde bemærkninger til. 

 1. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2022 godkendt
 2. Fastsættelse af  kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2023

Kontingentet halveres - godkendt

 1. Behandling af indkomne skriftlige forslag ingen
 2. Bestyrelsesvalg:

 3. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. Genvalgt
 4. valg af 2 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

    På valg er: Claus bak Mortensen og Lars Johan Damgaard-Villadsen genvalgt

    Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

    På valg er 2 nye skal vælges! . Vi har ingen at vælge

 1. valg af revisor (for 2 år). På valg er Ivar Sørensen genvalg
 2. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er Uffe Baun genvalgt
 3. Ørredfonden ved Ivar Sørensen

Intet at berette

 1. Eventuelt 

BESTYRELSEN / Således passeret Claus Bak Mortensen

Generalforsamling mandag d. 30/1-23 kl. 19.00 -

se mere under NYHEDER! 

DM i Artsfiskeri (11. og 12. juni 2022)

Fyns Småbådsfiskeklub inviterer alle til fiskekonkurrence. Konkurrencen foregår med udgangspunkt fra Spodsbjerg.

Fiskeriet skal foregå fra båd, og der kan fiskes fra opankret, drivende eller sejlende - blot det foregår fra båd.

Der vil være præmier for 100.000 kr.

Karsten har tilbudt at ligge båd til. Alle der har interesse i at deltage kan kontakte Karsten og aftale nærmere.

Udgifter til isætning af båd, deltagergebyr, brændstof m.m. påtænkes fordelt mellem de deltagende.

Program for konkurrencen kommer senere!

Klubaftener


Så er efteråret over os og dermed også tid til at genoplive vores klubaftener.


Rosengården har meldt ud at Hjemmeplejen har behov for at benytte vores lokale frem til februar 2022. Der er ikke mange ledige lokaler og derfor har vi indtil da kunne få lokalet "Pavillionen" hver anden mandag.


Der var også ønsker om at prøve en anden dag end onsdag aften da det har været begrænset hvor mange der har deltaget.


Derfor kører vi nu i en periode med mandag aften - i ulige uger.


Der er derfor indtil jul klubaftener på følgende tidspunkter. Lige som tidligere er det fra kl. 19 af.


22. november

6. december

20. december


Lørdag d. 30. oktober kl. 9.00 - Djurslandsmesterskaberne i Put & Take (AFHOLDT)


Reserver datoen!! Det nærmer sig tiden til hvor vi skal forsvare vores pokal og dermed titel som Djuslandsmester for klubber i Put & take.


Som sædvanlig afholdes det i Moesholm.

Vi mødes senest kl. 8.30 og sikrer os pladser ved søen.

Prisen for de 4 timer bliver 125 kr. (normalpris 150,-) som skal betales til formanden inden konkurrencens start.


Prisen er ens for seniorer og juniorer.


Lørdag d. 10/7-21 kl. 8.00  (AFHOLDT)


Så nærmer sommerferien sig, men inden da, skal vi lige ud og se om vi kan fange nogle flade LØRDAG d. 10/7 kl. 8.00 skal vi fange fisk.


Om det bliver i Bønnerup eller Grenå, må vi lige se i forhold til vind og vejr. Det melder vi ud fredag.


Hvis man er intresseret, så giv gerne lyd på 21470631

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.