Nyheder

På jagt efter de flade


Fire af foreningens medlemmer var tilmeldt dagens jagt efter fladfisk i Bønnerup.


Vejret var både blæsende og vådt men turen blev gennemført. Lars Johan havde rundstykker og lun leverpostej med og Claus havde sørget for sandorm.


Det blev fisket både med kunstige orm, sandorm og skalrejer. Derudover blev der testet flere former for forgang - alt fra de klassiske til de helt moderne.


Alt i alt må det konkluderes at det klassiske forfang med sandorm virkede bedst.


Steffen fangede to fladfisk hvor af den ene var stor nok til at tage med hjem

Lars Johan fangede en lille fladfisk, en båd, en krabbe, en søstjerne og en anden type fisk. Så klart flest arter til Lars Johan


Vi prøver igen en anden gang


Se billeder under Galleri


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 10. juni 2021


Generalforsamling i klub lokalet i kælderen på Rosengården.


I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent: Steffen


2. Bestyrelsens beretning for år 2021


Hermed følger bestyrelsen beretning.

Det bliver en kortere beretning end de tidligere år. Covid-19 situationen har også haft indflydelse på foreningens arbejde og arrangementer. Siden sidst har bestyrelsen ikke været samlet og en lang række af vores normale arrangementer har været lagt ud til private aftaler - da covid-19 restriktionerne ikke har givet mulighed for dem. Karsten og Lars Johan kom blandt andet afsted på en tur til karlby klint som gav en gevinst i form af en kystfanget regnbueørred.

I efteråret lukkede vi vores klubaftener ned og de har ikke været opstartet siden. Vi har også valgt at køre forsigtighedsprincippet i forhold til vores klubmesterskab som heller ikke ikke blev afholdt i 2020 samt vores julearrangement mod gløgg, æbleskiver og pakkeleg også var aflyst.

Det lykkedes dog i oktober at gennemføre det årlige djurslandsmesterskab og her slog vi til igen og genvandt pokalen. Hele 7 fiskere fra foreningen deltog og vi landede i alt 6 fisk. Samlet set deltog 33 fiskere fra de 3 foreninger og der blev landet 18 fisk.

Lars Johan vandt endvidere den individuelle konkurrence med den største fisk og Karsten tog 3. Pladsen. Kristian (Lars Johan søn) fik 2. Pladsen i juniorkonkurrencen og vandt endda den junior der fangede flest fisk. Da det var familien Villadsen der fangede flest fisk - står pokalen i Auning.

Siden sidste generalforsamling har foreningen også været med til at sætte fisk ud. Her har covid-19 situationen også haft sin indflydelse. Der blev dog både i 2020 og 2021 udsat smolt. Der har været ændringer i forhold til udsætninger i de lokale bække. Alt dette vil Ivar formodentlig komme ind på i forbindelse med beretning fra ørredfonden.


Det var således bestyrelsens beretning for 2020. Personligt håber jag at 2021 bliver anderledes god hvor vi igen kan få arrangeret fisketure og hermed en opfordring at alle melder ind når man vil ud og fiske (og vil have andre med) samt melde sig til at arrangere en form for arrangement i for af f.eks fisketure, indkøbsture m.m.


3. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2020

     Godkendt


4. Fastsættelse af  kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2021

     Fortsætter uændret


5. Behandling af indkomne skriftlige forslag

     Forslag til ændring af klubaften dag


6. Bestyrelsesvalg:

a. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. 

     Genvalgt


b. valg af 2 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

    På valg er: Claus Bak Mortensen genvalgt

                        Lars Johan Villadsen genvalgt

    Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

    På valg er: Ivar Sørensen.  Genvalgt


c. valg af revisor (for 2 år). På valg er:  Ivar Sørensen genvalgt                            

d. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er: Uffe Baun.  Genvalgt


7. Ørredfonden ved Ivar Sørensen.


8. Eventuelt

Bestyrelsen anmoder alle foreningens medlemmer om at møde frem på generalforsamlingen og give jeres meninger om foreningens virke til kende.

Det er nemlig generalforsamlingen, der fastlægger linierne for foreningens fremtid.

BESTYRELSEN

Sportsfiskerforeningen Kaløvig blev igen Djurslandsmestere i P&T


Lørdag d. 17/10-20, slog SFK til igen!

7 fiskere kunne vi mønstre og vi landede 6 fisk!

Dermed blev vi igen Djurslandsmestere i P&T.

Det var en dejlig dag med godt vejr og masser af fiskere - vi var 33 fiskere og der blev landet 18 fisk!

1 pladsen blev vundet af Lars Johan med en guldørred

2 pladsen gik til Grenå

og Karsten tog 3 pladsen.

Kristian fik 2 pladsen i juniorrækken, og var den junior med flest fisk 😀