GENERALFORSAMLING 2024

KLUBAFTEN


Så fortsætter vi vores klubaftener igen - og som altid er det hver 14. dag :)


De afholdes i kælderen under Rosengården i Hornslet. Vi starter kl. 19.00. Der er stadig mulighed for at producere fiskegrej og fortælle gode historier.


Dator for klubaften:
17. januar

31. januar (generalforsamling)

14. februar

28. februar

13. marts

27. marts


KLUBMESTERSKAB I P&T - 28. oktober


Så er det tid til årets klubmesterskab i put&take som i år bliver det afholdt ved:


Kærshovedgård put and take Teglgårdsvej 31, 7441 Bording


Vi mødes ved søen den 28/10-2023 kl 8:30 til lidt morgenbrød og starter fiskeriet kl 9:00 til 13:00. Det koster ca. 170 kr. for 4-timers fiskeri.

Kom og støt op om dette arrangement!

Man må meget gerne tilmelde sig så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget morgenbrød vi skal købe :)

Tilmelding i Claus og/eller på Facebook


Knæk og Bræk

Fisketur


To af foreningens medlemmer (Heidi og Claus) var på årets første fiske tur og det var er rigtig god tur. Turen gik til Engholm lystfiskersø og de havdekke været der før men det er bestemt ikke sidste gang. Det var en sø med flotte omgivelser og rigtige flotte fisk der giver en rigtig go fight. Heidi fik 2 og mistede 1 på blink og Claus fik 1 på powerbait.Generalforsamling 31-01-2022


Sportsfiskerforeningen KALØVIG indkalder hermed til ordinær generalforsamling.


Generalforsamling afholdes i klublokalet i pavillonen på Rosengården.


I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for år 2021

Bestyrelsens beretning for 2022

Hermed følger bestyrelsen beretning, udfærdiget af formanden.


 1. juni 2021 var vi samlet til den seneste generalforsamling. Nu er der gået et halvt år og nu er vi tilbage til den normale tid på året til afholdelse af generalforsamling.

Foreningens arbejde og arrangementer har endnu engang været påvirket af Covid-19 situationen.

Det betyder også at klubaftener har været muligt i det omfang pandemien gav mulighed for det.

Vi har i en periode forsøgt at have det om mandagen frem for onsdagen – hvilket ikke har haft den store betydning for fremmødet. Ifølge Rosengården burde vi kunne komme tilbage til vores lokaler snarest muligt.

Det er derfor vigtigt at vi i bestyrelsen og med medlemmerne i løbet af 2022 får drøftet hvad vi som forening skal gøre. Vi er ikke ret mange medlemmer tilbage og hvilke forventninger har de resterende medlemmer. Er det ture, klubaftener eller ørredfonden der binder det sammen?

Det er dog lykkedes at få en ny hjemmeside efter flere års tilløb. Det er en noget mindre hjemmeside end den forrige – men til gengæld bør den også være væsentlig billigere de næste år.

Endelige lykkedes det dog i oktober at gennemføre det årlige Djurslandsmesterskab i samarbejde med Grenaa og Rønde. Vi deltog med hele 6 personer – men resultatet kommer vi ikke ind på her.


 1. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2021 godkendt
 2. Fastsættelse af  kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2022 - Fortsætter uændret
 3. Behandling af indkomne skriftlige forslag - ingen
 4. Bestyrelsesvalg:
 5. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. Genvalgt
 6. valg af 3 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

    

     På valg er: Ivar Sørensen, Karsten Forsmann og Jan Rasmussen -  genvalgt

     Ivar Sørensen er indtrådt i bestyrelsen i 2021, da Jannik Just ikke længere er medlem i foreningen.

     Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

     På valg er 2 nye skal vælges! -  Vi har ingen at vælge

 1. valg af revisor (for 2 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen.- Genvalgt
 2. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er Uffe Baun.- Genvalgt
 3. Ørredfonden ved Ivar Sørensen

      Der har ikke været udsat nogle fisk på grund af sygdom og corona


Eventuelt

Vi snakkede lidt om vi skulle sammenlægge os sammen med en anden klub eller om vi skal afvikle klubben. Vi blev dog enige om lige at give det et år mere. Der blev      snakket lidt om bank gebyr og om at skifte bank -  bestyrelsen foreslår at skifte bank for at slippe for gebyr  - dette er enstemmigt vedtaget på generalforsamling og vi snakkede også om at prøve at lave en Instagram profil 

 

Således passeret

Sekretær

Claus Bak Mortensen

HUSK GENERALFORSAMLING d. 31/1-2022


Kære Alle


Husk vores generalforsamling og husk mundbind og coronapas.

Bestyrelsen anmoder alle foreningens medlemmer om at møde frem på generalforsamlingen og give jeres meninger om foreningens virke til kende.


Det er nemlig generalforsamlingen, der fastlægger linjerne for foreningens fremtid.

Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?


De foreløbige undersøgelsesresultater peger på, at vinterprædation fra særligt skarv reducerer vinteroverlevelsen for ørred og laks med ¾. Undersøgelsen har dokumenteret en overdødelighed hos lakse- og ørred-ungfisk på mellem 50 % og 95 % på strækningerne, hvor der observeres skarv (i forhold til trækninger, hvor skarven forhindres adgang vha. overdækning). Det vil alt andet lige betyde en reduktion af antallet af smolt der kan produceres og dermed må man forvente en reduceret opgang af havørred og laks i forhold til en situation uden skarv. Værst så det ud i Vejle Å og Binderup Å, hvor ørredbestanden kan være direkte truet, hvis den overlevelse forskerne har målt, er typisk for hele vandløbet og for alle år.


Se mere på:

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/nyhed?id=%7b84E3BC27-D868-4ECE-B771-0450D7D8F55F%7d

Mandag d. 31/1-2022 kl. 19


*Generalforsamling på Rosengården kl 19.00*


Sportsfiskerforeningen KALØVIG indkalder hermed til ordinær generalforsamling.


Generalforsamling afholdes i klublokalet i pavillonen på Rosengården.


I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for år 2021

3. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2021

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2022

5. Behandling af indkomne skriftlige forslag


6. Bestyrelsesvalg:

a. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen.

b. valg af 3 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

På valg er: Ivar Sørensen, Karsten Forsmann og Jan Rasmussen

Ivar Sørensen er indtrådt i bestyrelsen i 2021, da Jannik Just ikke længere er medlem af foreningen.

Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

På valg er 2 nye skal vælges! .

c. valg af revisor (for 2 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen.

d. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er Uffe Baun.


7. Ørredfonden ved Ivar Sørensen


8. Eventuelt


Bestyrelsen anmoder alle foreningens medlemmer om at møde frem på generalforsamlingen og give jeres meninger om foreningens virke til kende.


Det er nemlig generalforsamlingen, der fastlægger linjerne for foreningens fremtid.


PS. Det kan være at generalforsamlingen må flyttes hvis Covid19 situationen og restriktioner forhindrer os i at samles.


BESTYRELSEN

Elfiskerapport 2021

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere oplyser på deres facebookside at de elfiskede den 6 november 2021 i Giber å.


Vi elfisker hvert år med 2 hold, hvor det ene hold fiskede fra Skovmøllen til Bispelundvej og der blev fanget 94 havørreder med den største på 68 cm.

Det andet hold elfiskede fra Fulden og op til Kapelbækken, her blev der fanget 56 havørreder, hvor den største var på 70 cm. Der var ialt 8 udlegede.

Efter udstyret blev gjort klar ved de 2 hold, elfiskede vi et par timer og nu havde vi opnået fisk nok til at opfylde udsætningsplanerne som er udarbejdet af fiskeriministeriet og DTU.


Giber å er et fantastisk vandløb hvor det hvert år viser en rigtig stor bestand. Der er rigtig gode gydemuligheder over alt.

Udviklingen viser også restaureringer har store betydning for vore vandløb. Østjyske Lystfiskere har en stor andel af forbedringerne, hvor vi samtidig kan se fremtiden er sikret i mange år.


Efter bare få år hvor der ikke har været udsætninger i Giber å kan vi tydelig se der er en endnu større bestand og vandløbet er fuldt ud selvproducerende.

Der var i efteråret fanget rigtig mange havørreder på spin og flue i Giber å. Derfor var vi ikke så nervøse for at kunne elfiske de fisk vi skal bruge for at klare udsætningsplanerne.


Der blev elfisket 150 havørreder i alt hvoraf 8 var udlegede. De har fordelt sig med 104 hun og 38 hanfisk.


Kl. 12.00 var vi færdige med elfiskeriet og fiskemesteren fra Kistvad Dambrug var netop ankommet, her fik vi fiskene læsset over i deres transportkar og de blev straks kørt op til deres opdræt som er i forbindelse med Simmested å og ligger nord for Hobro.


Fiskene vil inden for en kort periode og efterhånden som de er klar til at stryges for æg blive befrugtet og lagt i bakker og vil være klækket inden marts næste år. Her bliver langt størstedelen fodret op til de er 1 år gamle hvor de bliver sat ud i de vandløb som har forbindelse med Århus bugten.


En mindre del bliver allerede udsat som yngel til maj næste år og igen en lille del som ½ års fisk i efteråret 2022.


Når alle havørreder har gjort deres avlsarbejde bliver de kørt ned og udsat i Giber å neden for Skovmøllen.


Her kan i samtidig se nogle fremragende optagelser af Per Mogensen

https://www.youtube.com/watch?v=Kj1eAOAfSFQ
Djurslandsmesterskaberne i Put & Take

De forsvarende mestre Sportsfiskerforeningen Kaløvig kunne ikke stå for presset og genvinde trofæet for 4. år i træk. Vi var ellers 6 medlemmer der dukkede op men desværre blev det til imponerende 0 fisk på 4 timer. Det skal dog siges at det var svært fiskeri og ud af de 33 deltagende fiskere blev der på de 4 timer kun fanget  10 fisk alt i alt. Det betyder at pokalen det næste år skal stå hos Grenaa da de fangede flest fisk. Herunder ses listen over fangede fisk - dels pr. person og pr. forening.  Vi må op på hesten igen og vinde titlen tilbage til næste år!!

Kvoter på torsk og laks i Østersøen


Flere fiskearter er pressede i Østersøen og derfor er der forhandlet nye koter hjem. I kan se mere på følgende link:


https://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/kvoter-for-oestersoeen-paa-plads-i-eu-fiskeriminister-et-lille-plaster-paa-et-stort-saar/?fbclid=IwAR0mg_4_8GmvpdUocj4y_GqBtYDiXRVhvRvpoGfLJXSIzkMR5r4QYdCL_6Y


Af linket fremgår det blandt andet


 • Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 1 torsk med hjem pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at tage fem torsk med hjem pr. dag, dog kun to i lukkeperioden).
 • Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Dette er uændret i forhold til 2021.)
 • Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person. Det er nyt, at der er restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks.

Hvor mange timer bruger du på at fange en fisk?


Fra en nyhed fra fiskepleje.dk fremgår det at indrapporteringer fra lystfiskere i Fangstjournalen gør os klogere på fiskebestandene. Vi ved nu, at årstiderne betyder noget for fangstchancerne for en havørred på kysten, og især efteråret er gavmildt.


Set som et gennemsnit for hele året bruger den gennemsnitlige kystlystfisker godt fire timer på at fange en havørred. Om efteråret er tallet et stykke under tre timer, dvs. der er kortere mellem fiskene end ellers. Vi ser også en interessant tendens til at fangstchancerne falder lidt i løbet af efteråret.

I september bruger en lystfisker i gennemsnit blot lidt under 2,4 time på at fange en havørred, mens tallet i november er steget til knap 2,8 timer pr. landet havørred. Set i det lys er det jo kun godt, at september først lige er begyndt.

Tallene er baseret på 8.727 fisketure indrapporteret af 1.102 forskellige brugere af Fangstjournalen i perioden 2016 til 2020. Fisketurene omfattede 26.291 timers fiskeri og fangster af i alt 10.469 havørreder.

Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere


Foreningen er medlem af ØLF. I kan se mere omkring sammenslutningen og de projekter de deltager i på deres hjemmeside.


http://www.oelf.dk/

Nyt fra Fiskepleje.dk


I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Den danske forvaltningsplan for ål har som formål at øge antallet af blankål i naturen. Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter deres vandring til gydepladserne i Sargassohavet, som ligger 6.000 km vest for Europa. Ud over begrænsninger i fiskeriet forsøger man at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel.

 

De mange ål, som er ca. 10-15 cm lange, bliver udsat på forskellige lokaliteter rundt om i Danmark. Udsætningerne bliver planlagt af DTU Aqua og selve udsætningerne foregår med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd.

 

Udsætningerne er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler og herudover bidrog Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation i 2021.

 

Se mere på:


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/08/aal-udsaetning-2021?id=3a87ed23-917f-4106-94e9-f5a89f80a825&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

Turberetning fra Lars Johan


Morgen tur til Karlby klint. Stille vand, høj sol og 12 fjæsinger på land, de største omkring de 35 cm. Tobiserne er her også i store stimer. Men ørreder på krogen? Nope men svaler i hundredevis i klinterne.Nye IHN-regler tilllader hjemtagning af fisk fra restriktionszonerne


Lystfiskere må nu tage fisk fanget i såkaldt frivand i en restriktionszone, med hjem til eget forbrug.


Lystfiskerne skal rense deres fangst hjemme, så skyllevandet bliver afledt til kloak. Fiskeaffald skal smides ud som restaffald til forbrænding.


Lystfiskere, der fisker i en restriktionszone, skal fortsat desinficere sit fiskegrej og udstyr efter brug, inden de tager det i brug igen


https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2021/07/nye-ihn-regler-tilllader-hjemtagning-af-fisk-fra-restriktionszonerne?fbclid=IwAR20wQkPBVjMREgRExRGTwo8zh9TucwOluAHorwrbt4OrP_bIxdMny5AuRg

På jagt efter de flade


Fire af foreningens medlemmer var tilmeldt dagens jagt efter fladfisk i Bønnerup.


Vejret var både blæsende og vådt men turen blev gennemført. Lars Johan havde rundstykker og lun leverpostej med og Claus havde sørget for sandorm.


Det blev fisket både med kunstige orm, sandorm og skalrejer. Derudover blev der testet flere former for forgang - alt fra de klassiske til de helt moderne.


Alt i alt må det konkluderes at det klassiske forfang med sandorm virkede bedst.


Steffen fangede to fladfisk hvor af den ene var stor nok til at tage med hjem

Lars Johan fangede en lille fladfisk, en båd, en krabbe, en søstjerne og en anden type fisk. Så klart flest arter til Lars Johan


Vi prøver igen en anden gang


Se billeder under Galleri


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 10. juni 2021


Generalforsamling i klub lokalet i kælderen på Rosengården.


I henhold til vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent: Steffen


2. Bestyrelsens beretning for år 2021


Hermed følger bestyrelsen beretning.

Det bliver en kortere beretning end de tidligere år. Covid-19 situationen har også haft indflydelse på foreningens arbejde og arrangementer. Siden sidst har bestyrelsen ikke været samlet og en lang række af vores normale arrangementer har været lagt ud til private aftaler - da covid-19 restriktionerne ikke har givet mulighed for dem. Karsten og Lars Johan kom blandt andet afsted på en tur til karlby klint som gav en gevinst i form af en kystfanget regnbueørred.

I efteråret lukkede vi vores klubaftener ned og de har ikke været opstartet siden. Vi har også valgt at køre forsigtighedsprincippet i forhold til vores klubmesterskab som heller ikke ikke blev afholdt i 2020 samt vores julearrangement mod gløgg, æbleskiver og pakkeleg også var aflyst.

Det lykkedes dog i oktober at gennemføre det årlige djurslandsmesterskab og her slog vi til igen og genvandt pokalen. Hele 7 fiskere fra foreningen deltog og vi landede i alt 6 fisk. Samlet set deltog 33 fiskere fra de 3 foreninger og der blev landet 18 fisk.

Lars Johan vandt endvidere den individuelle konkurrence med den største fisk og Karsten tog 3. Pladsen. Kristian (Lars Johan søn) fik 2. Pladsen i juniorkonkurrencen og vandt endda den junior der fangede flest fisk. Da det var familien Villadsen der fangede flest fisk - står pokalen i Auning.

Siden sidste generalforsamling har foreningen også været med til at sætte fisk ud. Her har covid-19 situationen også haft sin indflydelse. Der blev dog både i 2020 og 2021 udsat smolt. Der har været ændringer i forhold til udsætninger i de lokale bække. Alt dette vil Ivar formodentlig komme ind på i forbindelse med beretning fra ørredfonden.


Det var således bestyrelsens beretning for 2020. Personligt håber jag at 2021 bliver anderledes god hvor vi igen kan få arrangeret fisketure og hermed en opfordring at alle melder ind når man vil ud og fiske (og vil have andre med) samt melde sig til at arrangere en form for arrangement i for af f.eks fisketure, indkøbsture m.m.


3. Kassererens beretning - regnskabets godkendelse for år 2020

     Godkendt


4. Fastsættelse af  kontingent og indmeldelsesgebyr for år 2021

     Fortsætter uændret


5. Behandling af indkomne skriftlige forslag

     Forslag til ændring af klubaften dag


6. Bestyrelsesvalg:

a. valg af formand (for 1 år). På valg er Steffen Arnbo Nielsen. 

     Genvalgt


b. valg af 2 bestyrelses medlemmer (for 2 år) + 1 junior medlem.

    På valg er: Claus Bak Mortensen genvalgt

                        Lars Johan Villadsen genvalgt

    Endvidere skal der vælges 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

    På valg er: Ivar Sørensen.  Genvalgt


c. valg af revisor (for 2 år). På valg er:  Ivar Sørensen genvalgt                            

d. valg af revisorsuppleant (for 1år) På valg er: Uffe Baun.  Genvalgt


7. Ørredfonden ved Ivar Sørensen.


8. Eventuelt

Bestyrelsen anmoder alle foreningens medlemmer om at møde frem på generalforsamlingen og give jeres meninger om foreningens virke til kende.

Det er nemlig generalforsamlingen, der fastlægger linierne for foreningens fremtid.

BESTYRELSEN

Sportsfiskerforeningen Kaløvig blev igen Djurslandsmestere i P&T


Lørdag d. 17/10-20, slog SFK til igen!

7 fiskere kunne vi mønstre og vi landede 6 fisk!

Dermed blev vi igen Djurslandsmestere i P&T.

Det var en dejlig dag med godt vejr og masser af fiskere - vi var 33 fiskere og der blev landet 18 fisk!

1 pladsen blev vundet af Lars Johan med en guldørred

2 pladsen gik til Grenå

og Karsten tog 3 pladsen.

Kristian fik 2 pladsen i juniorrækken, og var den junior med flest fisk 😀